تماس با ما

تماس با ما:

تلفن : 03136204464
نمابر :03136204465
همراه : 09133010633
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان-ابتدای چهارباغ بالا-مجتمع تجاری و
اداری کوثر-طبقه 1-واحد 356

آدرس سایت :

www.Timkian.ir
پست الکترونیکی:
Tim_kian@aol.com